Wielka Sobota

Adoracja Jezusa w Grobie On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze …

Wielki Piątek

Liturgia Męki Pańskiej On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by …

Wielki Czwartek

Poranna Liturgia Mszy Krzyżma świętego i wieczorna Liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej Dzisiaj Kościół sprawuje tylko jedną Eucharystię – wieczorem, tzw. Mszę Wieczerzy Pańskiej. Jedynie w kościołach katedralnych przed południem odprawiana …

Modlitwa światłem duszy

Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa Homilia 6:  „O modlitwie” „Modlitwa światłem duszy”. Modlitwa i rozmowa z Bogiem stanowi najwyższe dobro. Jest bowiem źródłem zjednoczenia i jedności z Panem, i podobnie …

Krzyż radością wśród prześladowań

Katecheza św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa (Katecheza 13, 1. 3. 6. 23) „Krzyż niech ci będzie radością, nawet wśród prześladowań” Każdy czyn Chrystusa chwałą okrywa Kościół powszechny; ale chwałą ponad wszelką …

Światło przyszło na świat

Kazanie św. Sofroniusza, biskupa (Kazanie 3 na święto Ofiarowania Pańskiego, 6. 7) Przyjmijmy jasne i wiekuiste Światło Idźmy wszyscy na spotkanie Chrystusa. Z ochoczym sercem podążajmy wielbiąc Jego tajemnice. Niechaj …

O Miłości Boga

Z dzieła św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa (Życie duchowne czyli doskonałość chrześcijańska, Przemyśl 1924, t. 2, s. 162-166) Pobudki do miłości Boga Jaka to chwała, jakie szczęście dla nas, iż …

Czas Nazaretu

Z przemówienia papieża Pawła VI (Nazaret, dnia 5 stycznia 1964 r.) Przykład Nazaretu Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa: jest to szkoła Ewangelii. Tutaj przede wszystkim …

O Narodzeniu Pańskim

Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża (Kazanie I o Narodzeniu Pańskim, 1-3) Poznaj swoją godność, chrześcijaninie. Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, umiłowani! Nie miejsce na smutek, kiedy rodzi się …

Jan zapowiada Mesjasza

Kazanie św. Augustyna, biskupa (Kazanie 293, 3) Jan jest głosem, Chrystus Słowem Jan jest głosem, ale „na początku było Słowo”, czyli Pan. Jan był głosem tylko do czasu, Chrystus jest …