Siedem darów Ducha Świętego

1. Dar mądrości – jest to oświecenie przez Ducha Świętego, dzięki któremu nasz umysł widzi nadzwyczaj jasno prawdy wiary i odczuwa głęboką radość z ich poznania. 2. Dar rozumu – …

Zawartość katechizmu

Spis treści: Akt wiary Akt nadziei Akt miłości Akt żalu Główne prawdy wiary Dwa przykazania miłości Dziesięć przykazań Bożych (Dekalog) Pięć przykazań kościelnych (aktualna wersja) Osiem błogosławieństw 3 cnoty Boskie …

Akt wiary, nadziei, miłości i żalu

Akt wiary Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt nadziei Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny. …

Biblia o Duchu Świętym

Fragmenty Pisma Świętego o Duchu Świętym I. Zapowiedź przyjścia Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat …

Catechesi Tradendae – Adhortacja Jana Pawła II

ADHORTACJA APOSTOLSKA O KATECHIZACJI W NASZYCH CZASACH* (CATECHESI TRADENDAE) OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW I WIERNYCH CAŁEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO Czcigodni Bracia i umiłowani Synowie pozdrowienie i błogosławieństwo …