Kazanie – 21 Niedziela Zwykła – Rok C

21 Niedziela Zwykła rok C – 22.08.2010 r.

I czyt.: Iz 66,18–21; Psalm Ps 117,1–2; II czyt.: Hbr 12,5–7.11–13:
Ewangelia: Łk 13,22–30

Ks. Wacław Pelczar
Par. Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu

I.

W pytaniu: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”, pewien człowiek odsłania, przed Jezusem, narastający niepokój swojej duszy, o własny los po śmierci. Z czego ten niepokój wynika? Pytający, musiał dokładnie przemyśleć swoje życie w świetle Ewangelii, gdyż od dłuższego czasu, Słowa Jezusa głęboko zapadły w jego serce budząc w nim wrażliwość na dobro oraz świadomość własnej grzeszności. Zaczął więc patrzeć na siebie oczami Jezusa, poznając prawdę o sobie. Ukryte w nim grzechy, o których chciał kiedyś zapomnieć dla własnych korzyści, celów lub wygody, obudziły duże obawy o dalszy swój los życia, po śmierci. Z tą świadomością staje w obliczu Jezusa, by znaleźć dla siebie ratunek – szansę na zbawienie, dlatego pyta: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?” A w tym pytaniu ukryte jest pragnienie – A czy ja będę zbawiony?

II.

Odpowiedź Jezusa jest wstrząsająca. Zamiast pociechy, usłyszał z jednej strony trudne wymaganie: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli”, a z drugiej bolesne odrzucenie: „Panie, otwórz nam. Nie wiem, skąd jesteście. (…) Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości.” By, otrzymać zbawienie, nie wystarczy być blisko Jezusa, być Jego
znajomym, sympatykiem, w jego towarzystwie się obracać i znać Jego uczniów: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Nie wystarczy także ciągle Go wzywać w modlitwie, w Jego imieniu prorokować, wyrzucać złe duchy i czynić cuda – gdyż w innym miejscu Ewangelii Jezus powiedział: „Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!” Mt 7,21-23 Słowa Jezusa są przerażające, pełne obaw i niepokoju.

III.

Powstaje więc pytanie: Kto z nas ma szansę na zbawienie ?
Nie łudźmy się, nikt z nas nie ma szansy na zbawienie. Nikt. Jesteśmy bezradni, bezsilni i słabi wobec naszej grzeszności i tą prawdę powinniśmy sobie uświadomić. Im wcześniej tym lepiej dla nas. Powinniśmy, jak dzisiejszy bohater zwrócić się do Jezusa o ratunek i błagać o miłosierdzie. Jezus nas zbawi, ale tylko wtedy, gdy wejdziemy przez ciasne drzwi Jego wymagań ewangelicznych i Bożych przykazań. Co zatem powinniśmy uczynić? Najpierw, trzeba zacząć od osobistego nawrócenia – a to oznacza porzucenie grzechów i zmianę dotychczasowego sposobu myślenia na sposób ewangeliczny – czyli uzdrowienia duszy w sakramencie pokuty. Następnie, trzeba wejść na drogę ucznia Jezusa – czyli słuchać Jego słów i naśladować Go – a to oznacza codziennie czytanie i rozwazanie słów Ewangelii. Dalej, trzeba karmić się Jezusem, w każdą niedzielę, w sakramencie Eucharystii i czynić dobro. Krocząc taką drogą zaczniemy patrzeć na siebie, tak jak patrzy na nas Jezus. Wtedy łatwiej nam będzie: zaprzeć się samych siebie, co dnia brać krzyż swój i naśladować Jezusa! ( por.Łk 9,23 ). Wielu poszło tą drogą przez wąskie drzwi i osiągnęli zbawienie. Są to święci i błogosławieni, a jednym z nich jest św. Josemaria Eskriva założyciel Opus Dei, który tak pisał o swojej drodze do zbawienia: „…wąska droga jest bezpieczna i miła. W życiu zabarwionym wyrzeczeniem i ofiarą znajdujemy radość, ponieważ krzyż nie jest szubienicą, ale tronem na którym króluje Chrystus.”

IV.

Dążąc do zbawienia, Bóg oczekuje od nas prawdziwej miłości, poświecenia, wyrzeczeń, trudów, zmagań, cierpień, duchowej walki ze złem i całkowitego oddania się Jemu.
Czy jesteśmy wstanie spełnić takie wymagania?
Będziemy wstanie je spełnić, ale tylko wtedy, gdy pójdziemy za Jezusem i poświecimy Mu całe swoje życie.