Nowy Rok – kazanie 01.01.2009

Uroczystość Bożej Rodzicielki

Ks. Wacław Pelczar
Par. Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu

I
Radosnymi świadkami dobrej nowiny o Narodzeniu Jezusa są Pasterze, którzy przeżyli niesamowite doświadczenie – zobaczyli Syna Bożego. Nie każdy ma takie szczęście, by tu na ziemi ujrzeć na własne oczy Syna Boga. W każdym z nas jest ukryte pragnie doświadczenia Jego bliskości. I nie ma się czemu dziwić. To pragnienie wynika z naszej natury, która pochodzi od Stwórcy, który zna nasze pragnienia i oczekiwania. Wie, że w głębi duszy pragniemy Go zobaczyć. Dlatego zdecydował się posłać Syna, jak pisze o tym św. Paweł w Liście do Galatów: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty”.

II

Dzięki temu wydarzeniu, sprzed dwóch tysięcy lat, niewidzialny Bóg staje się widzialny w ludzkiej naturze. Oto Syn, prawdziwy Bóg jest także prawdziwym człowiekiem. Dzięki człowieczeństwu wychodzi ku nam i daje się nam poznać. Pragniemy nie tylko ujrzeć Jezusa, tak jak Pasterze i później Trzej Królowie, ale także doświadczać Jego obecności w codziennym życiu, tak jak to stało się w życiu Maryi, Józefa wybranych Apostołów, wielkiej rzeszy Uczniów i cudownie Uzdrowionych. Każdy z nas nosi w sercu wyobrażenie Boga. Jednak trzeba się zastanowić czy jest ono zgodne z Objawieniem biblijnym.

Na podstawie Pisma św. i nauczania Kościoła łatwiej nam określić jaki Bóg jest w swoim działaniu względem człowieka niż naszkicować jego wizerunek. Dzięki temu możemy przedstawić przymioty, które Go charakteryzują. Oto one : Nieskończenie doskonały, Wieczny, Niezmierzony, Wszechobecny, Święty, Wszechmocny, Miłosierny, Dobry, Sprawiedliwy…

III

Wizerunek Jezusa najpełniej prezentuje nam Ewangelia. Dzięki niej wiemy, kim jest i jaką misję miał zrealizować na ziemi. Dlatego warto wziąć do ręki Ewangelię, dokładnie przeanalizować życie Jezusa – Jego słowa i czyny, by odkryć i doświadczyć Jego obecność w swoim życiu. Tylko w taki sposób możemy odkryć prawdziwe szczęście, które stało się udziałem dzisiejszych bohaterów Pasterzy.